• Grupa I "TYGRYSKI"

     •  

       

      Nauczyciel: Aneta Kopiecka,

      Pomoc nauczyciela: Anna Kubanek

       

      STRONA FACEBOOK PRZEDSZKOLA:

      https://www.facebook.com/groups/643741003212120/

       

        Tygryski to grupa dzieci najmłodszych. Uczęszczają do niej 24 dzieci 3 letnich. W tej grupie uwagę koncentrujemy na opiece, zabawie, na nauce samodzielności, uczymy również zasad  funkcjonowania w grupie rówieśników. Dzieci codziennie uczestniczą w różnorodnych zabawach i zajęciach zorganizowanych zgodnie z tematyką tygodniową w oparciu program wychowania przedszkolnego Planeta dzieci  wyd. WSiP.