• Tematyka zajęć w miesiącu maju:

     1.     Bajki i baśnie.

     Poznanie treści wybranych bajek;  kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, wdrażanie do odpowiadania na proste pytania. Ocena postaci, nauka płynąca z treści bajek.

     Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

      

     2.     Poznajemy zawody naszych rodziców.

     Specyfika wybranych zawodów: sprzedawca, kucharz, listonosz, strażak;

     Rozpoznawanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt. Zabawy muzyczne “Kuchenna orkiestra”. Wzbudzanie szacunku dla pracy. Utrwalenie swojego imienia i nazwiska.

      

     3.     Moi rodzice.

     Ugruntowanie pojęcia „rodzina”, wzajemne pokrewieństwo. Rozwijanie uczuć miłości i szacunku dla swoich rodziców.  

     Pamiętanie o bliskich z okazji ich świąt.

     Nauka piosenek i pląsów; udział w zabawach muzyczno- rytmicznych.

      

     4.     Święto dzieci.

     Przejawianie oznak koleżeństwa i sympatii wobec innych dzieci; „Co kochają dzieci?” – uzmysłowienie potrzeb każdego dziecka.  

     Kształcenie orientacji przestrzennej oraz świadomości własnego ciała.

     Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej.     Tematyka zajęć w miesiącu kwietniu:

     1.     Wiosna w ogrodzie.   

     Zmiany zachodzące w środowisku w związku ze zmianą pory roku. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. Nazywanie wiosennych prac w ogrodzie, poznanie narzędzi ogrodniczych. Poznanie kwiatów kwitnących wiosną w ogrodach. Budowa i warunki rozwoju tulipana. Nowalijki – poznanie nazwy; pierwsze wiosenne warzywa, rozumienie potrzeby ich zjadania.

     2.     Dbamy o Ziemię.

     Rozumienie, że człowiek jest częścią przyrody, o która trzeba dbać.  Poznanie globusa; wskazywanie lądów i wód. Segregacja śmieci; zapoznanie z kolorami pojemników na odpady. Dbałość o czystość najbliższego otoczenia.

     Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Śpiewanie piosenek, odtwarzanie rytmu muzyki.

     3.     Jestem Polakiem.  

     Zapoznanie z pojęciami: miasto, Polska, mapa. Kształcenie postawy patriotycznej, poczucia dumy ze swego kraju. Poznanie symboli narodowych: flaga, godło, hymn (1 zwrotka).

     Dowiadywanie się o tym, że jestem Polakiem, mieszkam w Polsce. Moje miasto to Tarnowskie Góry. Nauka na pamięć wiersza.

     4.     Wiosenna łąka.  

       Zachęcanie do zachowań proekologicznych. Rozwijanie umiejętności

       przeliczania w dostępnym dziecku zakresie (do 3, 4) oraz porządkowania

       zbiorów. Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej. Kształtowanie

       umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

       Poznanie  mieszkańców łąki (wybrane owady), odgłosy łąki. Znaczenie

        miodu dla ludzi.      Tematyka zajęć w miesiącu marcu

     1.     W marcu jak w garncu.    

     2.     Nadchodzi wiosna.

     Poznanie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie (zmienna pogoda (symbole pogody), kwiaty wiosenne, przylot ptaków, pąki na drzewach). Hodowla fasoli, rzeżuchy, roślin doniczkowych w kąciku przyrody, obserwacje, wnioski. Nauka piosenki, wierszyka. Słuchanie utworów literackich dla dzieci.

     3.     Dbamy o zdrowie na przedwiośniu.

     Ubieranie się dostosowane do temp. na dworze (samodzielne),   poznanie warunków zdrowia i odporności (odpowiednie odżywianie się, ruch na świeżym powietrzu, unikanie osób chorych, dbanie o czystość osobistą i swego otoczenia). Kulturalne zachowanie się podczas posiłków, utrzymanie porządku wokół siebie.  

     4.     W gospodarstwie.

     Poznanie wybranych zwierząt hodowlanych, korzyści płynące z ich hodowli.   

     Porządkowanie wg jednej cechy, przelicznie zbiorów, orientacja w przestrzeni i schemacie własnego ciała, odczytywanie instrukcji obrazkowej, rozwiązywanie zagadek.