• Grupa III  "ŻABKI"

     • Nauczyciele :

      mgr Aleksandra Ślusarczyk

      mgr Teresa Kudła      STRONA FACEBOOK PRZEDSZKOLA:

      https://www.facebook.com/groups/643741003212120/

       

      Grupa liczy 25 radosnych dzieci w tym 23 pięciolatków, 2 czterolatków: 8 dziewczynek i 17 chłopców.

      W grupie uczymy się w formie zabawy, bazując na środkach dydaktycznych, które uwzględniają indywidualne tempo rozwoju, możliwości oraz zainteresowania każdego z podopiecznych.

       

      • Żabki uczęszczają na następujące zajęcia dodatkowe:

      -Religia

      -Angielski

      -Rytmika

      -Tańce

      -Judo

       

      ,,Wesołe żabki"

      to nasza grupa dzielne średniaki i łobuziaki.

      Buzie zawsze mamy wesolutkie

      dla wszystkich jesteśmy milutkie.

      Lubimy skakać, tańczyć i śpiewać

      czasem na siebie też się pogniewać,

      poznawać rzeczy nowe, ciekawe,

      chociażby były dla nas trudnawe.

      Miło spędzamy w przedszkolu czas

      hej! przedszkolaki naśladujcie nas.