• Ramowy rozkład dnia dla grup 3 i 4-latków  ( Grupa I i II ) 

            

    6:00-8:15 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne -   stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy ruchowe.


    8:15-8.30 -  Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

     

    8.30-9:00 -  Śniadanie.

     

    9.00- 10.00 - Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. ( mycie zębów) Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.


    10:00-11.15- Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

     Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie po wcześniejszym sprawdzeniu alertów smogowych), zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.


    11:15-11.30 - Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.


    11.30-12:00- Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.


    12:00-13:30- Zabiegi higieniczne.  Zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski) przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby, leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.


    13:30-13.45 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku.

     

    13.45 -14.00– Podwieczorek.


    14.00-16:00 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali. Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, po wcześniejszym sprawdzeniu alertów smogowych.

     


    UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu.

    Osobą w pełni kompetentną i odpowiedzialną za ustalenie kolejnych etapów dnia jest nauczyciel, który zawsze kieruje się dobrem dzieci.


                                              Ramowy rozkład dnia dla grup 5 i 6-latków (Grupy III i IV)


    6:00-7:30 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
    Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne klockami różnego typu.


    7:30-9:00 – Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy dydaktyczne, działania podejmowane samodzielnie przez dzieci. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.


    9:00-9:15 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci.


    9.15 – 9.30 –Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyku  mycia zębów.
    9:30-10:30 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.


    10:30-11.15 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer lub podwórko, (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Pobyt na świeżym powietrzu po wcześniejszym sprawdzeniu alertów smogowych.


    11.15-11:30 -  Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

     

    11.30-12.00  -Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach. Toaleta poobiednia. Mycie zębów.


    12:00-13.30 – Relaks, słuchanie bajek, muzyk relaksacyjnej, muzyki poważnej, Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia dodatkowe (j. angielski, rytmika). Pobyt na świeżym powietrzu po wcześniejszym zapoznaniu się z alertem smogowym.

     

    13.45 – 14.00 – Podwieczorek.


     14.0016.00- zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu. Wzajemna integracja z dziećmi z innych grup.
     

     

    UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu.

    Osobą w pełni kompetentną i odpowiedzialną za ustalenie kolejnych etapów dnia jest nauczyciel, który zawsze kieruje się dobrem dzieci.

  • Galeria zdjęć

    brak danych
   • brak danych