• Temat: Jaskółka robi kółka.

     Data: 14.04.2021

     Cele:

     • Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

     • Rozwijanie orientacji przestrzennej.

     • Rozwijanie logicznego myślenia.

     • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

       

     Przebieg:

     1. Karta pracy, cz. 3, s. 55.
      Karta_pracy__cz._3__s._55..pdf

       

     2. Przygotowanie do zajęć
      Dziecko wycina jaskółki, które będą wykorzystywane podczas zajęć matematycznych.
      jaskolki.pdf

       

     3. „Kropka do kropki”
      Domownik przygotowuje wycięte z kartki kwadraty, na których narysowane są w różnych ilościach kropki (1 – 5), po kilka kwadratów z tą samą ilością kropek. Następnie wrzuca je do pudełka/worka. Dziecko wybiera 2 kartoniki i liczy jaka jest suma kropek z dwóch kartoników. Zabawę powtarzamy kilka razy.
      kartoniki_z_kropkami.pdf

       

     4. „Gdzie leży jaskółka?”
      Domownik przygotowuje dla dziecka kartkę papieru formatu A4
      Na podłodze leżą wycięte jaskółki. Dziecko układa je zgodnie z instrukcją domownika.

      - połóż jaskółkę na środku kartki

      - połóż jaskółkę w górze kartki
      - połóż jaskółkę w dole kartki
      - połóż jaskółkę w prawym górnym rogu kartki
      - połóż jaskółkę w lewym dolnym rogu kartki
      - połóż jaskółkę w lewym górnym rogu kartki
      - połóż jaskółkę w prawym dolnym rogu kartki

       

     5. „Gdzie siedzi jaskółka?”
      Domownik przygotowuje dla dziecka wycięte wcześniej jaskółki oraz 2 karki formatu A4
      - jedna czysta
      - drugą kładzie poziomo na stole i rysuje na niej 6 poziomych linii, które będą drutami, na których siedzą jaskółki
      Dziecko otrzymuje obie kartki i wykonuje zadania zgodnie z poleceniami domownika
      - policz wszystkie wycięte jaskółki
      - podziel jaskółki na 2 równe zbiory układając je z prawej i lewej strony czystej kartki.
      - policz ile jaskółek jest w każdym zbiorze i 6 jaskółek odłóż na bok
      - zabierz kartkę z liniami, które w zabawie są drutami, na których siadają jaskółki
      - na pierwszym drucie połóż 1 jaskółkę, a na czwartym 4
      - ułóż zadanie do rysunku (Na pierwszym drucie siedziała 1 jaskółka, a na czwartym 4. Ile jaskółek siedziało na drutach?)
      - na trzecim drucie połóż 3 jaskółki, a na szóstym 2
      - ułóż zadanie do rysunku (Na trzecim drucie siedziały 3 jaskółki, a na szóstym 2. Ile jaskółek siedziało na drutach?)
      - korzystając ze wszystkich jaskółek ułóż dowolną ich ilość na każdym drucie.
      - powiedz ile jaskółek siedzi na każdym twoim drucie

       

     6. „Bociany na łące”
      Dziecko chodzi po pokoju wysoko unosząc do góry nogi, ręce ma wyciągnięte w bok. Co jakiś czas zatrzymuje się i stoi na jednej nodze.

       

     7. Muzyczna gimnastyka – ćwiczenia w podskokach
      https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

       

     8. Karta pracy, cz. 3, s. 56.
      Karta_pracy__cz._3__s._56..pdf
      Posłuchaj opowiadania o bocianie. Narysuj co zjada bocian.

      Rodzina bocianów mieszka w gnieździe na wysokim słupie. z gniazda widać łąkę, którą bociany często odwiedzają. To dla nich prawdziwa stołówka. Można tam złapać koniki polne, ślimaki, zaskrońce, krety. W stawie można upolować małą rybę lub żabę. na pobliskim polu łatwo o myszy i nornice. Niedawno pojawiły się w gnieździe dwa młode bocianki. Szybko rosną i ciągle są głodne. Rodzice wykonują wiele lotów na łąkę, aby maluchy miały co jeść. Niedługo wyrosną z nich piękne ptaki, które same zaczną zdobywać pożywienie.