• W zakładce "Ogłoszenia specjalne" będą pojawiały się informacje dotyczące bieżących spraw dotyczących naszego przedszkola.

    Informacja nr 1.

    Proszę Rodziców o zapoznanie się z procedurami i regulaminami, które zamieszczono na stronie naszego przedszkola.

    Informacja nr 2.

    Proszę Rodziców o kontakt z dyrektorem przedszkola w sytuacjach problemowych (  również chorób) i zgłaszanie swoich wniosków do dyrektora przedszkola zamiast posługiwania się drogą nieformalną, pisząc na prywatnych forach obraźliwe i niezgodne ze stanem prawnym informacje, które obrażają przedszkole i jego pracowników. Każdy z nas jest obywatelem, który może odwołać się do sądu w przypadku obrażania.

    Informacja nr 3.

    Na prośbę rodziców informuję, że wystąpił w przedszkolu przypadek zakażenia chorobą pasożytniczą w grupie III. Proszę obserwować stan zdrowia swoich dzieci i reagować na ewentualne nieprawidłowości. Dyrektor przedszkola podjął odpowiednie procedury dotyczące wzmożonej dezynfekcji w przedszkolu w związku z tym przypadkiem, tak jak zawsze w podobnych chorobach. Przedszkole nie musi wcale być źródłem tego zakażenia. Informujemy o tym na prośbę rodziców, którzy martwią się o swoje dzieci co jest zupełnie zrozumiałe. DYREKTOR PRZEDSZKOLA NIE MA OBOWIĄZKU INFORMOWANIA O WYSTĄPIENIU TAKICH CHORÓB POZOSTAŁYCH RODZICÓW. ROBIMY TO NA PROŚBĘ RODZICÓW, KTÓRZY POTRAFIĄ ZACHOWAĆ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE ZAMIAST OSKAŻAĆ O "NICNIEROBIENIE"!!!!!

    Informacja nr 4.

    Informujemy Rodziców o przypadkach choroby "bostonki" , które pojawiłay się w grupie I i III.

    Informacja nr 5.: Uwaga Rodzice! 13.12.2021r.

    W naszym przedszkolu u jednego z dzieci wykryto glistę ludzką. Nie oznacza to, że do zakażenia doszło w naszym przedszkolu. Prosimy o poważne i spokojne podejście do problemu. Informujemy o tym jedynie na prośbę rodziców zakażonego dziecka.  Wszzystkie ewentualne działania profilaktyczne należą do lekarza.
    Dziecko było obecne w przedszkolu ostatni raz 16 listopada jeden dzień.

    Bardzo prosimy o wykonanie badań na pasożyty swoim dzieciom i poinformowanie przedszkola o ich wynikach.

    Wiedza ta pomoże nam w całkowitym wyeliminowaniu problemu.

    Poniżej kilka danych na temat tej choroby.

    Zakażenie: Do zakażenia dochodzi w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny osobistej, zwykle brak nawyku mycia rąk (m.in. po wyjściu z toalety). Źródłem zakażenia mogą być też niedomyte owoce lub warzywa, na których znajduje się fragment ziemi z jajami (w ziemi mogą być one aktywne nawet przez okres kilku lat) lub picie wody podczas kąpieli w stawie czy jeziorze, zwierzęta domowe lub odchody zwierząt w piasku. Na ryzyko spożycia jaj zawierających larwy glisty ludzkiej narażone są zwłaszcza dzieci, które nie mają jeszcze wyrobionych nawyków higienicznych.

    W przedszkolu podjęto specjalne działania mające na celu dezynfekcję, chociaż  takie działania są stosowane na co dzień.

    1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, likwidacja ręczników frotte, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania szczoteczek
     i kubków dzieci, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
    2. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa
     na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.
    3. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych. Nie należy otwierać okien podczas obecności dzieci w sali dydaktycznej, ponieważ może to doprowadzić do wychłodzenia organizmu dziecka i przewiania, a w następstwie do rozwoju chorób, przeziębień i osłabienia układu odpornościowego dzieci.
    4. Edukacja dzieci w zakresie:prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
    5. mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
    6. mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
    7. prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
    8. zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
    9. prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.
    10. Okresowa kontrola czystości dzieci (włosy, paznokcie, ręce, odzież) za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
    11. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

    Informacja nr 5.

    Informuję Rod

    ziców, że to jest najważniejsza informacja dla zdrowia dzieci i innych członków rodzin. W tym momencie nic nie znaczą owsiki czy osławiona w naszym przedszkolu glista ludzka, To się da spokojnie wyleczyć!!! Tak, To tez jest oczywiście ważne. Ale szczepcie się!!!  Tylko jedno dziecko z naszego przedszkola zostało poddane testom pod kątem Covid 19 i tylko w jednym przypadku,dzięki  uczciwym i solidnym rodzicom,, ktoś uratował byc może życie lub zdrowie domowników. Bądżdzie przyzwoici!!! Warto być przyzwoitym!!! Zawsze!!!